Mastite, Inflamação das Mamas

  • Calor Tóxico

WU WEI XIAO DU YIN (118)1 

+ YIN QIAO SAN (102)1 

LONG DAN XIE GAN TANG (034)1 

+ XUE FU ZHU YU TANG (087)1 

+ MENTHAE Composto (303)2
 

 Câncer: vide protocolo de Câncer Mama.